Mills on the Air Faq door PAøHPT

                        

 

Wat is Mills on the Air?

 

Mills on the Air is een uit Engeland overgewaaid evenement dat op onze Nationale Molen en Gemalen Dagen elk jaar op het tweede weekeinde in mei wordt gehouden. Er wordt vanuit molens/gemalen gewerkt met willekeurige stations en ook natuurlijk met de andere deelnemende molens/gemalen. In Engeland zijn er meestal zo’n 60 of meer molens actief.  Er kan gewerkt worden op alle amateur banden maar meestal beperkt het zich tot 40 meter en 2 meter met uitstapjes naar andere banden. In Engeland bestaat het evenement al vanaf 1999. In ons land is het vooral vanaf  2009 bekend gemaakt door Jelle, PD5JFK en Bernard, PD7BZ. Bernard heeft een website (http://www.pd6mill.com) in de lucht die de deelnemende Molens en Gemalen vermeld, ook de buitenlandse voor zover bekend.

In Nederland moet het allemaal nog komen: op ongeveer 1100 molens die ons land telt, waren   er in 2012 ongeveer 20 stations aktief vanuit een Molen/Gemaal.Dat kunnen er veel meer worden!

 

 

Hoe vind ik een molen?

 

Een molen is makkelijk te vinden, maar je moet natuurlijk in contact komen met de molenaar en de eigenaar van de molen.

Als je zelf molenaar bent is er geen probleem. Als je als zendamateur een molen op het oog hebt, kijk dan eens wanneer hij draait. Een draaiende molen is bijna altijd te bezoeken. Zo kun je direct contact met de molenaar leggen. Die kan je al vaak heel veel vertellen over de mogelijkheden en of er nog meer personen of instellingen over de toestemming gaan. Leg duidelijk uit wat de bedoeling is. Vertel over de andere actieve Molens/Gemalen en dat de radio uitzendingen over de hele wereld heen gaan. Maar ook binnen onze grenzen en dat er, als het bekend is dat er zendamateurs in de molen/gemalen zitten, ook meer bezoekers kunnen komen.

De belangrijkste sites waar alle molens met al hun gegevens op staan: de Molendatabase,

en De Hollandse Molen 

 

 

Hoe en/of  bij wie krijg ik toestemming voor het evenement?

 

De toestemming zal in eerste instantie moeten worden verkregen via de molenaar en verder bij de eigenaar: molenstichting,  gemeente,  particulier,  waterschap, etc.

Meestal is de toestemming van de molenaar voldoende, hij heeft de contacten met de eigenaar en weet of het mag en wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Kan ik  alleen meedoen?

 

Iedereen kan mee doen..als je alleen bent of met een groepje. Met een groepje heb je meer mogelijkheden wat de frequenties aan gaat. Je kunt dan op meerdere banden tegelijk actief zijn. Ook kun je dan aan de bezoekers uitleggen wat je aan het doen bent. Bij een groot deel van de mensen is onze hobby niet bekend. De eerste vragen wat je vaak krijgt is waar ze je kunnen horen en wat voor muziek je draait. Misschien is het ook leuk een Wereldkaart mee te nemen en daarop met spelden of een andere manier, aan te tonen waarmee allemaal al een verbinding is gemaakt. De bezoekers staan er soms versteld van wat voor afstanden er worden overbrugd.

 

 

Moet je een special-event- call aanvragen?

 

Nee, dat hoeft niet. Er wordt ook wel met een verenigings call gewerkt, of met de eigen call.

Een special-event-call is natuurlijk wel leuker en trekt soms ook meer tegenstations. Vooral als het een speciale prefix is, bijvoorbeeld PA6, PF6, etc.

 

 

Kan ik een willekeurige speciale call aanvragen bij het AT?

 

Wat het call aanvragen betreft: je kunt een zelfbedachte call aanvragen op je eigen vergunning bij het AT. Als normale Special-Event-Call begint die met PD6 of PA6. Je kan ook het jaartal nemen of bij een 60 jarig bestaan bijvoorbeeld PA60…,PD60..

Daarna ben je vrij om de suffix te maken. Voor poldermolen De Dellen is dat bijvoorbeeld PA6WMDD. (=Wind Molen De Dellen)  geworden. Molen De Zwaan heeft zelfs PA6DEZWAAN als call! Je bent natuurlijk vrij om iets anders te bedenken maar het is naar Engels voorbeeld wel leuk om de naam van de molen in de call te verwerken. Zo’n special event-call is 4 week geldig en kan pas na 4 week “rust” opnieuw geactiveerd worden. Normaal vraag je hem maar voor één maal aan, maar als je vaker in het jaar actief wilt zijn moet je dat dus vaker doen.  Je kunt bijvoorbeeld een week vóór en na molendag aanvragen. Dan heb je even tijd om te experimenteren. Normaal vraag je ergens in maart aan. Als je de naam van de molen tussen haakjes achter het adres opgeeft, komt die ook in de vergunning te staan.  De toestemming komt dan per post.  Het is ongelofelijk in deze tijd,  maar het kost niets!! Als je de toestemming erg kort voor het evenement aanvraagt komt de toestemming per e-mail.

 

 

Hoe vraag ik de call aan bij het AT?

 

Zorg dat je je DigiD bij de hand hebt als je gaat aanvragen. Voor als je geen ervaring hebt in het navigeren in de AT-site om er iets aan toe te voegen is er een “foolproof-klunsbestendige- sukkelvaste” handleiding  gemaakt, hi…. Er is bijna een toverstokje voor nodig om het voor elkaar te krijgen als je het niet weet of vergeten bent!

 

Ga naar de site van het AT ( www.agentschaptelecom.nl)

Open de site en klik rechts in de lijst “Radiozendamateurs” aan.

Klik links in de balk op “Registreren”.

Klik rechts onder op het blauwe vak “Open Gebruikersregister”.

Klik in het nu geopende scherm links op “Mijn Gegevens”.

Er word nu de DigiD gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Deze invoeren.

Er opent zich nu een veld met jouw gegevens. Klik op jouw onderstreepte “Registratienummer” links onderaan je gegevens.

Je komt nu in een veld “Melding Amateur frequentieruimte”, bestemd voor special-event calls.

Klik rechtsonder op “Toevoegen” en voer de gegevens van het special-event station  in.

Klik op “Ga verder” .

Het volgende scherm geeft de verstrekte gegevens weer. Bij fouten kunnen deze nog gewijzigd worden.

Klik op “Verzenden”.

Scherm “Bevestig email” verschijnt: klik op “Verzenden”

“De gegevens zij verzonden” klik op “Gereed”

 

De melding is gedaan en wordt verder verwerkt door het AT. Na enige tijd is de wijziging ook op de site bij jouw gegevens te zien. Als je dan op het registratienummer van de special event call klikt, krijg je de gegevens daarvan te zien.

 

Is de melding kort voor het evenement, dan volgt er een e-mail ter bevestiging. Ligt er meer tijd tussen, dan volgt er een schriftelijke bevestiging.

 

Mocht je niet in bezit zijn van DigiD dan kun je het ook schriftelijk aanvragen.

 

N.B.: Een special event call  kun je maximaal voor 4 weken aanvragen. Daarna kun je hem wel weer opnieuw aanvragen, maar moet er wel 4 weken tussen zitten.

Het kost allemaal niets!!

 

 

Moet er bijvoorbeeld ook politie worden ingelicht?

 

Als een molen op een plek ligt waar geen elektrisch is en er dus met een aggregaat gewerkt wordt, brandt er dus licht op momenten dat dat normaal nooit zo is, vooral als er ook nachts gewerkt wordt. Als je nachts werkt, is het sowieso handig om de plaatselijke politie via 0900-8844 even in te lichten over wat er in de molen gaande is en dat ze uiteraard van harte welkom zijn om even te kijken.  Dat doen ze in rustige uren ook wel eens. Zoiets geeft voor deze mensen even een positieve inkijk in onze hobby. Belangrijk, omdat ze meestal met piraten geconfronteerd worden en niet met ons. Zorg dus, dat je de speciale toestemming van het AT ergens zichtbaar hebt hangen of tenminste wel bij je hebt. Dat is sowieso verplicht!

 

 

Moet ik ook ergens registreren dat ik mee ga doen?

 

Er is natuurlijk niets verplicht, maar het is wel zo leuk om je ergens op te geven.

De site hier in Nederland waar je je kunt aanmelden is www.pd6mill.com die wordt bijgehouden door Bernard, PD7BZ. (pd7bz@online.nl) .Op deze site staan de meeste Nederlandse stations en ook veel Engelse en andere Europese deelnemers. Deze site wordt een maal per jaar rond eind december klaargemaakt voor het volgende jaar. Je kunt je dan meteen weer opgeven als je het vorige jaar hebt meegedaan. Je kunt ieder jaar gemakkelijk even jouw deel van de site-tekst ophalen en in Word zetten , veranderen en dan weer terug naar Bernard sturen. Zo kun je je eigen informatie up to date houden.

De Engelse deelnemers zijn te vinden op de site van de Denby Dale Amateur Radio Society www.g4cdd.net.  Bovenin de balk is een knop “Mills on the Air” Wij kunnen ons daar ook opgeven. En met een registratienummer kun je ook zelf veranderingen aanbrengen.

Wat ook praktisch is is je callsign aanmelden bij QRZ.com. Dan kun je daar ook de qsl- manager vermelden, zodat de qsl kaarten bij de juiste persoon terecht komen.Vergeet ook niet het door te geven aan het DQB in Arhem,zodat men daar ook weet wie de manager is voor de call.

 

 

Welke antennes gebruik je?

 

Je kunt alle soorten antennes gebruiken zolang de molen maar kan blijven draaien. Voor HF kun je als je buiten ruimte hebt diverse soorten draadantennes bouwen van dipolen tot en met een rhombic…… Op de stelling van een molen maar ook op de grond kun je soms verticals voor de hogere banden kwijt. Ook het afspannen vanaf de kap van de molen kan soms, maar dan moet je wel soms de zaak even loskoppelen als de molen verkruid moet worden, hi….. Voor VHF-UHF kun je verticals achterop en opzij aan de kap bevestigen. Voor een roterende antenne wordt dat moeilijker, die zal waarschijnlijk buiten de molen moeten worden opgebouwd. Alles hangt af van de plaatselijke omstandigheden…….

 

 

Welke frequenties zijn gebruikelijk?

 

Wat de frequenties betreft, er wordt vooral op 40 meter gewerkt, maar andere kortegolfbanden mogen natuurlijk ook. PD-ers kunnen namelijk ook op 40 en dat is juist de geschikte band overdag voor de doelgroep molens in Europa.  Ook zijn er stations die alleen op VHF-UHF werken. Hier in Nederland werken we vooral op 40 en op 4, 2 en 70centimeter  vooral lokaal.

Er zijn hier geen specifieke frequenties gebruikelijk.

Maar met een wat aparte call trek je wel tegenstations aan……

 

 

Blijf je op een vaste frequentie zitten, of is het gebruikelijk dat je zelf de band af loopt met CQ'ing?

 

Je hebt alle mogelijkheden. Als je op je CQ veel  respons krijgt en complete pile-ups veroorzaakt, blijf je natuurlijk op je plek. Maar regelmatig verkassen kan natuurlijk ook.

 

 

Welke modi zijn gebruikelijk?

 

De gebruikelijke mode is SSB en op VHF ook FM. Morse en Digimodes zijn ook leuk. De bezoekers kunnen dan niet echt luisteren wat er gebeurd, maar kunnen dan ook zien dat het een erg brede hobby is wat wij hebben. RTTY, bij velen bekend als Telex, en CW kennen de meesten wel van de nieuwsburo’s en uit films.Maar dat wij als zendamateurs ook veel verschillende modes gebruiken is bij hun niet echt bekend. Uiteindelijk is hele gebeuren ook een mooie promotie voor het zendamateurisme, dat de laatste jaren wel wat aanwas (vooral jongere!) kan gebruiken.

 

 

Ik wil alleen op zaterdag actief zijn, is dat een bezwaar?

 

In principe loopt Mills on the Air van zaterdag 00 uur tot zondag 24 uur. Je kunt op alle uren van de Molen en Gemalendag / Mills on the Air werken. Meestal is dat gewoon overdag. Dan is de Molen/Gemaal open voor publiek. Dus als je alleen een middag wilt, kan dat zonder problemen. Wel even vermelden op de website, dat is voor andere stations die je zouden willen werken wel zo handig.

 

 

Zijn er awards voor Mills on the Air?

 

Bernard, PD7BZ. (pd7bz@online.nl) is de contactpersoon voor het Nederlandse Award.

In Engeland geeft  “the Havering and District Amateur Radio Club” (G4HRC) the Essex Windmill Award uit voor het werken van 4 molens bij hun in de buurt.

De “Denby Dale Amateur Radio Society” www.g4cdd.net. geeft ook een award uit als je 10 molens gewerkt hebt. Voor buitenlanders gelden andere eisen. Contactpersoon:  Gerald g3sdy@sky.com

Belgie geeft ook een mill-award uit, meer voor het  “molenpatrimonium” www.belgianmillaward.be

Als je aan de voorwaarden van het award voldoet, kun je het aanvragen. Molens, maar ook gewone zendamateurs en luisteramateurs kunnen meedoen. Het is wel belangrijk dat je als molen op een lijst staat voor het betreffende award. Als je daar als molen op staat, weet een aanvrager in ieder geval, dat je een meedoende molen bent, die voor het award geldig is. Je geeft je gewoon op als deelnemer aan Mills on the Air op de site en dan doe je mee als station voor het betreffende award. Daarom is opgeven op de site van Bernard belangrijk en eventueel ook de Engelse site.